Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

2023-01-03 21:47:18

In trang(Ctrl + P)

Ngày 30/12/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và sự tham gia của các đồng chí đại biểu lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài Chính, Cục Hải quan, Cục Thuế, Ngân hàng nhà nước, Kho bạc nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở xây dựng cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Hội nghị tổng kết năm 2022 đánh giá các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để đề ra giải pháp khắc phục và đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Cùng với các ý kiến của các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đồng chí trưởng, phó phòng thuộc Sở, tại hội nghị đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có những ghi nhận về sự nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt được trong năm qua, đồng thời cũng chỉ đạo nhằm khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế.

Cuối hội nghị đồng chí Lương Văn Đoàn, Giám đốc Sở cũng đã trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 02 tập thể và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” cho các cá nhân đã thực hiện tốt phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022.

Tác giả: Mai Thùy Dương