Ra mắt Tổ giúp việc Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh

2022-06-01 07:57:16

In trang(Ctrl + P)

Chiều 6.5, tại Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Ban điều hành Chuyển đổi số (CĐS) tỉnh ra mắt Tổ giúp việc Ban điều hành CĐS. Dự buổi ra mắt có đồng chí Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở TT&TT – Phó Trưởng Ban điều hành CĐS tỉnh; đại diện một số sở, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chiều 6.5, tại Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Ban điều hành Chuyển đổi số (CĐS) tỉnh ra mắt Tổ giúp việc Ban điều hành CĐS. Dự buổi ra mắt có đồng chí Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở TT&TT – Phó Trưởng Ban điều hành CĐS tỉnh; đại diện một số sở, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình ra mắt Tổ giúp việc Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh.
Các đại biểu tham dự chương trình ra mắt Tổ giúp việc Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh.

Tổ giúp việc Ban điều hành CĐS tỉnh có 9 thành viên, do Phó Giám đốc Sở TT&TT làm Tổ trưởng; Phó Trưởng Phòng Công nghệ thông tin và Cơ yếu (Văn phòng Tỉnh ủy) làm Tổ phó chuyên trách; Phó Giám đốc Viễn thông Hà Giang làm Tổ phó; 6 thành viên là đại diện các cơ quan, đơn vị, gồm: Tập đoàn FPT, Viettel Hà Giang, Trung tâm Công nghệ TT&TT (Sở TT&TT).

Tổ giúp việc Ban điều hành CĐS tỉnh có chức năng tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban điều hành CĐS; kịp thời đề xuất, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và giải pháp thúc đẩy chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số, kinh tế số của tỉnh. Tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham mưu về thiết kế cơ sở, giải pháp kỹ thuật công nghệ đối với các chương trình, nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS, đảm bảo phù hợp với Nghị quyết số 18 của BCH Đảng bộ tỉnh về CĐS trên địa bàn tỉnh và tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh; tham mưu các giải pháp kỹ thuật đảm bảo kết nối, vận hành hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật thông tin trong quá trình triển khai CĐS...

Đồng chí Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở TT&TT – Phó Trưởng Ban điều hành Chuyển đổi số tỉnh tặng hoa chúc mừng Tổ giúp việc Ban điều hành chuyển đổi số.
Đồng chí Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở TT&TT – Phó Trưởng Ban điều hành Chuyển đổi số tỉnh tặng hoa chúc mừng Tổ giúp việc Ban điều hành chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi ra mắt, đồng chí Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở TT&TT – Phó Trưởng Ban điều hành CĐS tỉnh nhấn mạnh: CĐS là giải pháp đột phá, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển của tỉnh. Việc ra mắt Tổ giúp việc Ban điều hành CĐS có ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy tiến trình CĐS trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, mong muốn Tổ giúp việc Ban điều hành CĐS phát huy tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, trí tuệ, góp phần thực hiện thành công CĐS trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số vì Hà Giang phát triển.

Tác giả: Báo Hà Giang