SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

KHỞI NGHIỆP

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với Trung tâm hành chính công tỉnh

2018-12-12 03:13:53
CTTĐT - Sáng 23/02, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã có buổi làm việc với Trung tâm hành chính công tỉnh. Cùng dự và làm việc có các đồng chí: lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Ban giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; lãnh đạo Trung tâm Thông tin - Công báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh… ​

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung từ cải cách thể chế, bộ máy, hiện đại hóa nền hành chính... Trước yêu cầu công tác CCHC cần có những bước tiến nhanh, mang tính đột phá hơn để khai thác và huy động tốt tiềm năng, tiềm lực cho mục tiêu phát triển KT - XH, Trung tâm hành chính công tỉnh đã được thành lập theo Quyết định số: 1021/QĐ - UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 về việc thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, với sự kỳ vọng rất lớn về sự đổi mới, đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh khi Trung tâm đi vào hoạt động.

 

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, thực hiện Quyết định số 93/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 ban hành quy định thực hiện cơ chế, một cửa liên thông phục vụ tổ chức, cá nhân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Theo đó, các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước của tỉnh đã thành lập bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Tại cấp tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công của tỉnh tháng 6 năm 2016, với sự tham gia của toàn bộ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan ngành dọc như: Thuế, Công an, Điện lực; cấp huyện cũng đã thành lập và tổ chức các Trung tâm hành chính công theo mô hình chung để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại một địa điểm; cấp xã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa của xã. Theo đó toàn bộ việc theo dõi, kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được thể hiện trên hệ thống phần mềm tin học thống nhất trong toàn tỉnh. Qua đó đã tăng cường sự minh bạch, khách quan trong giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận tiện, tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC…

Kết quả thống kê năm 2017: Có 44.778 hồ sơ được tiếp nhận trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử…Tuy nhiên, mô hình Trung tâm hành chính công của tỉnh là mô hình mới, trong khi đó Chính phủ chưa ban hành quy định thống nhất chung, do vậy còn gặp vướng mắc trong hoạt động; nhiều hệ thống phần mềm cùng tham gia vào việc giải quyết TTHC được trang bị theo ngành dọc, chưa có sự liên kết dữ liệu nên khó khăn trong kiểm soát, thống kê, theo dõi…Đối với công tác kiểm soát TTHC. Thực hiện Nghị định 92/2017/NĐCP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC. UBND tỉnh đã điều chuyển nhiệm vụ kiểm soát TTHC từ Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh, đến nay phòng Kiểm soát TTHC đã được tổ chức lại và cơ bản đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo quy định; Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018 với 25 nhiệm vụ cụ thể. Kết quả triển khai, hiện tại có Sở Giao thông Vận tải đã công bố danh mục TTHC của ngành. Tuy nhiên, với nhiệm vụ giao, việc tổ chức triển khai thực hiện còn khó khăn vướng mắc như: Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu Quốc gia còn nhiều bất cập; việc công bố TTHC của các bộ ngành Trung ương chưa đầy đủ, nhiều thủ tục chưa được phân định rõ ràng về trách nhiệm của các cơ quan tham gia giải quyết…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã làm rõ một số vấn đề Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch một số nội dung: Nâng cấp hệ thống phần mềm một cửa điện tử để đáp ứng yêu cầu liên thông điện tử toàn tỉnh; giao cơ quan chức năng, nghiên cứu, đề xuất giải pháp liên kết dữ liệu của các phần mềm, tạo sự linh hoạt trong quá trình giải quyết TTHC, giảm thiểu các thành phần hồ sơ; bố trí, bổ sung nguồn nhân lực cho Trung tâm Hành chính công tỉnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên; bố trí kinh phí cho Văn phòng UBND tỉnh để kịp thời triển khai Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018; chỉ đạo các Sở, ngành tiến hành rà soát, đưa những TTHC đơn giản, giải quyết trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh…

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực, cố gắng của Văn phòng UBND tỉnh, Ban giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh, đã xác định rõ trách nhiệm và hiểu được sự kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh, ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động; đoàn kết, quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc; mạnh dạn đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để tạo những bước đột phá trong công tác CCHC của tỉnh, trong đó nội dung trọng tâm là cải cách TTHC; tinh thần, thái độ, trách nhiệm, chất lượng phục vụ, phong cách làm việc của cán bộ Trung tâm, được nhân dân và doanh nghiệp đánh giá tích cực, hài lòng…Về một số kiến nghị, đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng tình. Nhiệm vụ thời gian tới Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông và công tác kiểm soát TTHC tỉnh Hà Giang năm 2017; nâng cấp hệ thống phần mềm một cửa điện tử để đáp ứng yêu cầu liên thông điện tử toàn tỉnh; tham mưu văn bản yêu cầu các cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc tỉnh, tiến hành rà soát TTHC đơn giản ra giải quyết trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh ; giao Văn phòng UBND tỉnh báo cáo, đề xuất, củng cố kiện toàn công tác cán bộ, bổ sung nguồn nhân lực cho Trung tâm hành chính công tỉnh và phòng Kiểm soát TTHC để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Ngay sau buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã trực tiếp thăm hỏi tình hình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của các Sở, ngành tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và tặng quà động viên công chức, viên chức được cử đến tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm. Nhân dịp này Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã hỗ trợ mỗi cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm và công chức, viên chức các Sở, ngành làm việc tại Trung tâm tỉnh 3.000.000đ/người để may trang phục công sở. Đồng thời mong muốn: Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên làm việc tại Trung tâm tiếp tục đoàn kết, tuân thủ nghiêm quy định hoạt động của đơn vị, không ngừng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, năng động, nhạy bén trong thực hiện nhiệm vụ. Với mục tiêu “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính vì Hà Giang phát triển” kỳ vọng Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang sẽ dần trở thành địa chỉ tin cậy trong việc giải quyết các TTHC của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn…

 

Tác giả: Hồng Minh

Tin khác

Một nơi ở Hà Giang đang nuôi thành công một con vật "ăn bẩn" mà làm nông nghiệp sạch, dân khá giả lên (2024-04-05 08:37:19)

Khởi nghiệp thành công từ những ý tưởng đơn giản (2024-03-08 10:40:07)

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: Đừng nhầm lẫn giữa khởi nghiệp và lập nghiệp, bán cà phê, bán phở thì không thể gọi là Startup (2024-02-05 08:27:46)

20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên giành giải VietFuture 2023 (2023-12-21 14:55:14)

Chân dung Chủ tịch Phạm Hoành Sơn: Khởi nghiệp bằng chiếc máy xát gạo tới gây dựng 'hệ sinh thái' đa ngành (2023-12-21 14:43:18)

Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (2023-11-20 15:48:05)

Đi thi khởi nghiệp nhưng không biết về khái niệm doanh thu, kênh phân phối… song vẫn được cả Ban giám khảo lẫn khán giả hết lòng yêu quý (2023-11-01 22:45:07)

Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam vươn lên vị trí thứ 3 tại Đông Nam Á (2023-10-31 09:44:24)

Tập huấn hỗ trợ HTX thanh niên, học sinh, sinh viên khởi nghiệp ứng dụng thương mại điện tử chuyển đổi số mô hình kinh doanh (2023-10-06 14:38:22)

Hà Giang có 3 dự án đoạt giải tại cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp khu vực miền Bắc (2023-09-29 15:04:02)

Việt Nam quảng bá hệ sinh thái khởi nghiệp tới cộng đồng quốc tế (2023-09-21 15:03:34)

8x quyết định bỏ phố về quê khởi nghiệp sau một cuộc trò chuyện, thành quả vượt ngoài mong đợi (2023-09-06 08:39:50)

Giàng Mí Sùng khởi nghiệp trên vùng đất khó (2023-07-20 14:39:00)

Sôi nổi ngày hội “Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia 2022” (2022-12-26 11:17:40)

39 quỹ đầu tư cam kết rót 1,5 tỷ USD cho thị trường khởi nghiệp Việt Nam (2022-12-26 14:19:02)

CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM TRUYỀN CẢM HỨNG KHỞI NGHIỆP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2022 (2022-11-24 14:47:31)

Khai mạc chương trình trưng bày, tiêu thụ sản phẩm thanh niên khởi nghiệp tỉnh Hà Giang (2022-09-13 17:08:20)

Tập huấn hỗ trợ thanh niên thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên khởi nghiệp (2022-07-14 09:47:27)

Tập huấn nâng cao kiến thức về khởi sự và quản trị kinh doanh cho các dự án khởi nghiệp (2022-06-20 14:34:20)

Sôi nổi “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” (2022-06-01 07:53:57)

HỘI THẢO KINH NGHIỆM KHỞI NGHIỆP, KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VÀ TIỀM NĂNG KHỞI NGHIỆP CHO THANH NIÊN TỈNH HÀ GIANG (2022-05-10 08:22:36)

"Quả ngọt" của những chàng trai khởi nghiệp trên đất khó (2021-07-05 14:25:53)

Đảm bảo nguồn lực phát triển toàn diện miền cực Bắc (2021-03-04 08:36:47)

Vì Hà Giang phát triển (2021-03-04 08:37:03)

Tập huấn công tác giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm (2020-11-02 08:16:11)

Cửa nào cho doanh nghiệp nhỏ thời dịch? (2020-04-15 13:48:52)

6 dự án khởi nghiệp xuất sắc được tài trợ 600 triệu đồng (2020-04-07 10:05:52)

Hội tụ tinh hoa Start-up miền cực Bắc (2020-04-07 10:03:36)

Tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 (2020-04-07 10:02:01)

Vị Xuyên chú trọng giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên (2020-04-07 10:02:46)

Ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng trên miền đá" lần thứ III (2019-04-03 08:07:46)

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang tổ chức Chương trình “Tết sum vầy 2018” (2018-12-13 23:38:12)

Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2018 (2018-12-13 23:38:20)

Lễ kỷ niệm 185 năm ngày thành lập huyện Vị Xuyên (2018-12-13 23:38:25)

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm, thực hiện "Nói đi đôi với làm" (2018-12-13 23:39:13)

Toàn văn chúc Tết Mậu Tuất 2018 của Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn (2018-12-13 23:39:35)

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh khảo sát tại mốc 325 và mốc 219 huyện Quản Bạ (2018-12-13 23:40:40)

Rộn rã Ngày hội Tòng quân (2018-12-13 23:40:51)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với lãnh đạo xã Yên Phong (2018-12-13 23:41:37)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với Đảng ủy xã Tân Lập huyện Bắc Quang (2018-12-13 23:41:44)

Ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng trên miền đá" lần thứ III (2018-12-13 23:41:48)