SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Hướng dẫn, Hỗ trợ doanh nghiệp

Hướng dẫn mới về sử dụng ngân sách chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

2023-08-11 15:32:23
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 52/2023/TT-BTC hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí NSNN chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Thông tư 52).

Theo đó, Thông tư 52 hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí NSNN chi thường xuyên hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa về công nghệ, tư vấn, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị; phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ nâng cấp, duy trì quản lý, vận hành Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; quản lý các hoạt động hỗ trợ…

Thông tư 52 quy định rõ nguồn kinh phí thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là nguồn NSNN chi thường xuyên, gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách. Bên cạnh đó còn có nguồn đóng góp, tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài NSNN.

Thông tư 52 cũng quy định cụ thể về nguyên tắc quản lý và sử dụng kinh phí bằng cách thực hiện thông qua dự toán NSNN giao cho các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quy trình lập, quyết định, giao dự toán, chấp hành và kế toán, kiểm toán, quyết toán NSNN hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật về NSNN, đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, nội dung chi, định mức chi, mức hỗ trợ…

Việc hỗ trợ phải căn cứ vào khả năng cân đối nguồn lực và định hướng ưu tiên hỗ trợ trong từng thời kỳ của NSNN hằng năm.

Đối với nguồn đóng góp, tài trợ, Thông tư 52 quy định việc huy động, quản lý, thanh quyết toán kinh phí phải tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp có thỏa thuận với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về việc sử dụng khoản đóng góp, tài trợ chi trả cho phần NSNN hỗ trợ thì thực hiện theo đúng thỏa thuận.

Đối với nội dung chi có quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức tại các văn bản pháp lý do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì xác định chi phí theo đúng chế độ quy định.

Đối với nội dung chi chưa có quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức thì xác định chi phí căn cứ trường hợp cụ thể, tính chất, phạm vi và các yếu tố liên quan, có tham khảo chi phí tương tự đã thực hiện trong thời hạn 12 tháng (nếu có) tính đến thời điểm xác định chi phí.

Thông tư 52 yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí phải đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, hiệu quả, tiết kiệm trong sử dụng kinh phí; tính trung thực, chính xác, minh bạch, đầy đủ pháp lý của hồ sơ, chứng từ liên quan; thu, chi, hạch toán, quyết toán và lưu trữ hồ sơ theo đúng chế độ quy định.

Ngoài ra, Thông tư 52 cũng quy định cụ thể về các nội dung hỗ trợ; bố trí, lập, chấp hành và quyết toán kinh phí NSNN hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2023 và sẽ thay thế Thông tư 49/2019/TT-BTC và Thông tư 54/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí NSNN hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong một số lĩnh vực được ban hành từ năm 2019. Tuy nhiên, kinh phí NSNN hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được phê duyệt theo quy định tại Thông tư 49 và 54 trước ngày Thông tư 52 có hiệu lực thi hành mà chưa sử dụng thì được tiếp tục thực hiện theo dự toán đã phê duyệt hoặc điều chỉnh lại theo nội dung và định mức chi quy định tại Thông tư 52 nhưng phải đảm bảo không vượt quá dự toán ngân sách đã giao.

Tác giả: haiquanonline.com.vn

Tin khác

Cơ quan thuế chính thức quản lý hộ kinh doanh trên bản đồ số tại 5 tỉnh, thành từ tháng 8 (2023-08-08 15:09:14)

TỪ 1/7/2023 HỘ KINH DOANH ĐÃ ĐƯỢC LIÊN THÔNG ĐIỆN TỬ GIỮA ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ (2023-07-20 16:05:52)

Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1,2,3 năm 2023 (2023-04-12 16:57:24)

Hướng dẫn Công dân, Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Giang. (2022-12-22 15:01:07)

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ (2022-09-21 10:47:02)

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (2022-09-14 09:16:17)

HỖ TRỢ DN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ (2022-08-09 10:05:45)

Hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua cổng thông tin quốc gia về ĐKDN (2022-06-28 14:49:13)

Ra mắt Tổ giúp việc Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh (2022-12-06 10:07:30)

Hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp Hà Giang nâng cao năng lực làm việc và ứng dụng công nghiệp điện tử (2022-04-05 08:27:03)

CÔNG VĂN SỐ 219/SKHĐT-QLĐT NGÀY 11/02/2022 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ V/V ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ (2022-02-14 08:25:04)

Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ Doanh nghiệp, hợp tác xã khó khăn, vướng mắc sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư (2021-11-01 11:01:08)

Đào tạo trực tuyến đấu thầu cơ bản, đấu thầu qua mạng và đấu thầu nâng cao/chuyên sâu (2021-10-08 15:24:56)

Đề nghị Doanh nghiệp, HTX đề xuất, kiến nghị các khó khăn, vướng mắc sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư (2021-08-24 16:43:55)

Hội thảo Bắt tay làm chủ kinh tế đủ đầy (2021-06-23 11:27:35)

Mời tham gia khóa tập huân kinh doanh trực tuyến với google (2021-06-17 08:58:15)

Công ty cổ phần Misa tổ chức Tặng miễn phí 01 năm phần mềm kế toán Online MISA AMIS Kế toán cho doanh nghiệp trong Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số của Bộ TT&TT (2021-06-17 08:48:30)

Một số điểm mới cơ bản của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (2021-06-17 07:59:01)