SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

KHỞI NGHIỆP

Vì Hà Giang phát triển

2021-02-19 08:32:36
Xuân 2021 - Những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) với vai trò “nhạc trưởng” đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch hàng năm phù hợp với thực tiễn, giúp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mục tiêu phát triển kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra tuyến đường nối xã Ngọc Đường - Tùng Bá - Tráng Kìm. Ảnh: HOÀNG NGỌC

Năm 2020, kinh tế của tỉnh chịu tác động, ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19 và thiên tai, Sở KH&ĐT đã chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, nghiên cứu, xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Phương án điều hành các nhiệm vụ phát triển KT – XH 7 tháng cuối năm với các giải pháp cụ thể, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, đón đầu thời cơ, thực hiện tốt “mục tiêu kép”: Vừa tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh và thiên tai gây ra; thường xuyên phân tích, đánh giá tình hình phát triển KT - XH theo từng tuần, tháng và quý để kịp thời tham mưu cho tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Cán bộ Sở KHĐT thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 															Ảnh: BIỆN LUÂN
Cán bộ Sở KHĐT thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: BIỆN LUÂN

Cùng với đó, năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH và đầu tư công 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020, chuẩn bị kế hoạch phát triển KT – XH và đầu tư công 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025; khối lượng công việc tăng nhiều, nhưng với tinh thần tận tụy, trung thành, trách nhiệm, tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành KH&ĐT đã tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, chủ trì xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tham mưu các giải pháp và đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng KT – XH. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt 84% kế hoạch, là một trong số các tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao trong cả nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện, rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp còn 1 ngày; sáng tạo trong phương thức vận hành Vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp của tỉnh với việc ứng dụng hiệu quả mạng xã hội zalo, facebook…Chủ trì xây dựng, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết thông qua Kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025; định hướng rõ nét các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII về phát triển tỉnh Hà Giang.

Với sự góp sức của ngành KH&ĐT, năm 2020 tỉnh ta đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; 37/45 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó một số kết quả quan trọng về phát triển kinh tế như: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.525 tỷ đồng, vượt 33,2% dự toán T.Ư giao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 11.700 tỷ đồng, vượt 6,3% kế hoạch; hoạt động du lịch có sự phục hồi mạnh mẽ vào những tháng cuối năm, đưa số lượng khách du lịch đạt 1,5 triệu lượt…

Trong bối cảnh đất nước và tỉnh còn ẩn chứa nhiều thách thức và cơ hội đan xen, tiềm năng và cơ hội phát triển của tỉnh còn rất lớn. Với các mục tiêu quan trọng đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra: “Phấn đấu xây dựng Hà Giang là tỉnh phát triển về thương mại, dịch vụ, nông nghiệp đặc thù hàng hóa; đến năm 2030 là tỉnh có KT – XH phát triển khá trong khu vực trung du miền núi phía Bắc”; 3 đột phá chiến lược: Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; Phát triển du lịch, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị; Tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhiệm vụ, trọng trách đặt ra đối với ngành KH&ĐT là hết sức nặng nề. 

Gắn với định hướng, mục tiêu và chỉ tiêu phát triển KT – XH 5 năm, 2021-2025 và năm 2021 đã được HĐND tỉnh thông qua, ngành KH&ĐT xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện tốt công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo hiệu quả, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của chiến lược phát triển KT – XH 10 năm, 2021 - 2030; tích cực tham mưu thực hiện Tái cơ cấu kinh tế đến năm 2030; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT – XH; cơ cấu lại đầu tư công theo hướng rà soát, tập trung vốn vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các công trình dự án trọng điểm; xây dựng kế hoạch thu hút đầu tư phù hợp, đồng bộ với quy hoạch; thực hiện các chương trình kế hoạch về phát triển doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh; tăng cường thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án trong và ngoài ngân sách nhà nước; thực hiện phương án tổ chức, sắp xếp lại bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ...    

Với phương châm hành động: “Phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2021 - 2025”, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở KH&ĐT tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đoàn kết, đổi mới tư duy phát triển, tiên phong, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng cùng các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Nguyễn Tiến Lợi Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tin khác

Một nơi ở Hà Giang đang nuôi thành công một con vật "ăn bẩn" mà làm nông nghiệp sạch, dân khá giả lên (2024-04-05 08:37:19)

Khởi nghiệp thành công từ những ý tưởng đơn giản (2024-03-08 10:40:07)

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: Đừng nhầm lẫn giữa khởi nghiệp và lập nghiệp, bán cà phê, bán phở thì không thể gọi là Startup (2024-02-05 08:27:46)

20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên giành giải VietFuture 2023 (2023-12-21 14:55:14)

Chân dung Chủ tịch Phạm Hoành Sơn: Khởi nghiệp bằng chiếc máy xát gạo tới gây dựng 'hệ sinh thái' đa ngành (2023-12-21 14:43:18)

Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (2023-11-20 15:48:05)

Đi thi khởi nghiệp nhưng không biết về khái niệm doanh thu, kênh phân phối… song vẫn được cả Ban giám khảo lẫn khán giả hết lòng yêu quý (2023-11-01 22:45:07)

Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam vươn lên vị trí thứ 3 tại Đông Nam Á (2023-10-31 09:44:24)

Tập huấn hỗ trợ HTX thanh niên, học sinh, sinh viên khởi nghiệp ứng dụng thương mại điện tử chuyển đổi số mô hình kinh doanh (2023-10-06 14:38:22)

Hà Giang có 3 dự án đoạt giải tại cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp khu vực miền Bắc (2023-09-29 15:04:02)

Việt Nam quảng bá hệ sinh thái khởi nghiệp tới cộng đồng quốc tế (2023-09-21 15:03:34)

8x quyết định bỏ phố về quê khởi nghiệp sau một cuộc trò chuyện, thành quả vượt ngoài mong đợi (2023-09-06 08:39:50)

Giàng Mí Sùng khởi nghiệp trên vùng đất khó (2023-07-20 14:39:00)

Sôi nổi ngày hội “Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia 2022” (2022-12-26 11:17:40)

39 quỹ đầu tư cam kết rót 1,5 tỷ USD cho thị trường khởi nghiệp Việt Nam (2022-12-26 14:19:02)

CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM TRUYỀN CẢM HỨNG KHỞI NGHIỆP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2022 (2022-11-24 14:47:31)

Khai mạc chương trình trưng bày, tiêu thụ sản phẩm thanh niên khởi nghiệp tỉnh Hà Giang (2022-09-13 17:08:20)

Tập huấn hỗ trợ thanh niên thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên khởi nghiệp (2022-07-14 09:47:27)

Tập huấn nâng cao kiến thức về khởi sự và quản trị kinh doanh cho các dự án khởi nghiệp (2022-06-20 14:34:20)

Sôi nổi “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” (2022-06-01 07:53:57)

HỘI THẢO KINH NGHIỆM KHỞI NGHIỆP, KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VÀ TIỀM NĂNG KHỞI NGHIỆP CHO THANH NIÊN TỈNH HÀ GIANG (2022-05-10 08:22:36)

"Quả ngọt" của những chàng trai khởi nghiệp trên đất khó (2021-07-05 14:25:53)

Đảm bảo nguồn lực phát triển toàn diện miền cực Bắc (2021-03-04 08:36:47)

Tập huấn công tác giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm (2020-11-02 08:16:11)

Cửa nào cho doanh nghiệp nhỏ thời dịch? (2020-04-15 13:48:52)

6 dự án khởi nghiệp xuất sắc được tài trợ 600 triệu đồng (2020-04-07 10:05:52)

Hội tụ tinh hoa Start-up miền cực Bắc (2020-04-07 10:03:36)

Tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 (2020-04-07 10:02:01)

Vị Xuyên chú trọng giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên (2020-04-07 10:02:46)

Ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng trên miền đá" lần thứ III (2019-04-03 08:07:46)

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang tổ chức Chương trình “Tết sum vầy 2018” (2018-12-13 23:38:12)

Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2018 (2018-12-13 23:38:20)

Lễ kỷ niệm 185 năm ngày thành lập huyện Vị Xuyên (2018-12-13 23:38:25)

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm, thực hiện "Nói đi đôi với làm" (2018-12-13 23:39:13)

Toàn văn chúc Tết Mậu Tuất 2018 của Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn (2018-12-13 23:39:35)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với Trung tâm hành chính công tỉnh (2018-12-13 23:39:54)

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh khảo sát tại mốc 325 và mốc 219 huyện Quản Bạ (2018-12-13 23:40:40)

Rộn rã Ngày hội Tòng quân (2018-12-13 23:40:51)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với lãnh đạo xã Yên Phong (2018-12-13 23:41:37)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với Đảng ủy xã Tân Lập huyện Bắc Quang (2018-12-13 23:41:44)

Ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng trên miền đá" lần thứ III (2018-12-13 23:41:48)