SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Tìm kiếm dịch vụ công

Tổng số bản ghi: 4

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2894/QĐ-UBND 2016-11-21 Quyết định ban hành quy định Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
222/TB-UBND 2017-07-28 ​Thông báo kết luận của đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình khởi nghiệp tỉnh, triển khai một số nhiệm vụ về phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh
DANH SÁCH 2017-07-19 Tổng hợp chung các chính sách của Trung ương và tỉnh về hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hợp tác xã hiện đang áp dụng trên địa bàn tỉnh
895KH-BCĐ 2017-06-16 ​Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình khởi nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2017, định hướng đến năm 2020