SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Tìm kiếm dịch vụ công

Tổng số bản ghi: 5

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1498/QĐ-UBND 2018-07-31 Công bố danh mục TTHC của Ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Giang
294/QĐ-UBND 2017-03-06 Quyết định ban hành Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp về lĩnh vự khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020
1665/QĐ-TTg 2017-10-30 Quyết định Về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"
844/QĐ-TTg 2016-05-18 Quyết định Phê duyệt Đề án " Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
1445/QĐ-UBND 2016-07-05 Quyết định Ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định Luật Đầu tư