SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ

Cải thiện môi trường đầu tư theo hướng công khai, minh bạch, bình đẳng

2023-11-30 15:04:25

Tỉnh Hà Giang luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác thu hút đầu tư, nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, thương mại. Trong đó, hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT) đã ghi dấu ấn đổi mới với các giải pháp căn cơ, thiết thực và chính sách ưu đãi cụ thể, minh bạch. Ông Lương Văn Đoàn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã chia sẻ với Vietnam Business For...

Xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn

2023-08-02 10:31:07

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh (ĐTKD), nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo đã trở thành một trọng tâm cải cách, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền tỉnh. Trên cơ sở đó, tập trung tháo gỡ rào cản, khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp (DN) nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, thu hút đầu tư và thực hiện hiệu quả phương châm: “DN phá...

Thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng, lợi thế

2022-12-09 14:11:00

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết số 13 của BTV Tỉnh ủy về thu hút đầu tư (THĐT) giai đoạn 2021 – 2025 xác định quan điểm và mục tiêu thu hút các nguồn lực trong, ngoài nước đầu tư vào tỉnh nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nhanh và bền vững, từng bước xây dựng Hà Giang là tỉnh phát triển v...

Hà Giang: Nhiều giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư

2022-10-25 08:32:32

Ông Lương Văn Đoàn – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương về những giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa phương....