SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Hướng dẫn, Hỗ trợ doanh nghiệp

TỪ 1/7/2023 HỘ KINH DOANH ĐÃ ĐƯỢC LIÊN THÔNG ĐIỆN TỬ GIỮA ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ

2023-07-20 16:05:52

Qua hơn 13 năm, công tác phối hợp giữa hai ngành Thuế và Đăng ký kinh doanh ngày càng đạt được nhiều dấu ấn đáng khích lệ, tạo ra những đột phá về cải cách hành chính, có tác động lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử. Kể từ dấu mốc kết hợp lịch sử lần đầu giữa hai ngành vào tháng 5 năm 2010, với hàng loạt các cải cách về khung pháp lý, sửa đổi nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin, đến nay đã có hàng triệu doanh nghiệp, hàng vạn hợp tác xã đã được hưởng lợi từ chính sách cải cách, tiết kiệm được hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm cho chi phí gia nhập thị trường. Theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới từ 2010 đến 2020, Việt Nam đã tăng 23 bậc về mức độ dễ dàng trong kinh doanh. Việt Nam cũng là quốc gia được các doanh nghiệp tại các nước như: Hàn Quốc, Nhật, Singapore… lựa chọn hàng đầu để làm địa bàn đầu tư. Sự thuận lợi về môi trường kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, hợp tác xã là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng khu vực kinh tế tư nhân và đóng góp vào tăng thu ngân sách nhà nước mỗi năm.

Tiếp nối thành công trong công tác phối hợp thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai cải cách về đăng ký hộ kinh doanh thông qua việc xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý và hạ tầng công nghệ thông tin cho việc kết nối liên thông.

Về mặt pháp lý, ngày 18/4/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. Thông tư hướng đến các mục tiêu chủ yếu sau:

- Thứ nhất, bổ sung quy định pháp lý cho việc liên thông hai thủ tục là đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh

- Thứ hai, tạo cơ sở pháp lý cho xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin liên thông điện tử giữa Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh và Hệ thống thông tin đăng ký thuế

- Thứ ba, ban hành hệ thống biểu mẫu đăng ký hộ kinh doanh phục vụ cho việc liên thông

Để triển khai đồng bộ trên cả nước, ngày 28/6/2023, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại hơn 700 quận, huyện, thị xã và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bên cạnh đó, hai ngành đã thực hiện nâng cấp các ứng dụng CNTT để triển khai được ngay từ 1/7/2023.

 

Theo ghi nhận của Hệ thống, ngay trong ngày đầu tiên khi Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành, đã có 04 (bốn) hộ kinh doanh được cấp thành công vào ngày 01/7/2023 thông qua Hệ thống liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Trong đó, có 03 (ba) hộ kinh doanh được cấp thành lập mới (01 hộ kinh doanh tại thành phố Vũng Tàu, 01 hộ kinh doanh tại thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận và 01 hộ kinh doanh tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), có 01 hộ kinh doanh được cấp đăng ký thay đổi tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

(Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đầu tiên được cấp liên thông trong ngày 01/7/2023)

Kể từ ngày 01/7/2023, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh Hộ kinh doanh được thực hiện qua Hệ thống liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Theo đó, người thành lập hộ kinh doanh chỉ cần nộp 01 bộ hồ sơ (trong đó bao gồm nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định) và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại một cơ quan hành chính duy nhất là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện). Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo mẫu mới sẽ đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh, mã số thuế của hộ kinh doanh cũng là mã số hộ kinh doanh. Điều này giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, đồng thời giảm tải đáng kể công việc cho cơ quan hành chính nhà nước. Việc liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với Hộ kinh doanh đã hoàn thành đúng yêu cầu, đáp ứng tiến độ thời gian mà Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với Bộ Tài chính thời gian qua.

Tác giả: dangkykinhdoanh.gov.vn

Tin khác

Hướng dẫn mới về sử dụng ngân sách chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (2023-08-11 15:32:23)

Cơ quan thuế chính thức quản lý hộ kinh doanh trên bản đồ số tại 5 tỉnh, thành từ tháng 8 (2023-08-08 15:09:14)

Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1,2,3 năm 2023 (2023-04-12 16:57:24)

Hướng dẫn Công dân, Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Giang. (2022-12-22 15:01:07)

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ (2022-09-21 10:47:02)

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (2022-09-14 09:16:17)

HỖ TRỢ DN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ (2022-08-09 10:05:45)

Hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua cổng thông tin quốc gia về ĐKDN (2022-06-28 14:49:13)

Ra mắt Tổ giúp việc Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh (2022-12-06 10:07:30)

Hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp Hà Giang nâng cao năng lực làm việc và ứng dụng công nghiệp điện tử (2022-04-05 08:27:03)

CÔNG VĂN SỐ 219/SKHĐT-QLĐT NGÀY 11/02/2022 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ V/V ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ (2022-02-14 08:25:04)

Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ Doanh nghiệp, hợp tác xã khó khăn, vướng mắc sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư (2021-11-01 11:01:08)

Đào tạo trực tuyến đấu thầu cơ bản, đấu thầu qua mạng và đấu thầu nâng cao/chuyên sâu (2021-10-08 15:24:56)

Đề nghị Doanh nghiệp, HTX đề xuất, kiến nghị các khó khăn, vướng mắc sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư (2021-08-24 16:43:55)

Hội thảo Bắt tay làm chủ kinh tế đủ đầy (2021-06-23 11:27:35)

Mời tham gia khóa tập huân kinh doanh trực tuyến với google (2021-06-17 08:58:15)

Công ty cổ phần Misa tổ chức Tặng miễn phí 01 năm phần mềm kế toán Online MISA AMIS Kế toán cho doanh nghiệp trong Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số của Bộ TT&TT (2021-06-17 08:48:30)

Một số điểm mới cơ bản của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (2021-06-17 07:59:01)