SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Hướng dẫn, Hỗ trợ doanh nghiệp

Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1,2,3 năm 2023

2023-04-04 16:57:04
Căn cứ Văn bản số 43/ĐKKD-GS ngày 21/3/2023, Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cập nhật thông tin căn cước công dân gắn chip của người đại diện theo pháp luật, trong đó có nội dung: "Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh nhận được phản ánh của một số cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp về việc nhận được Thông báo của Cơ quan thuế yêu cầu: chậm nhất ngày 31/3/2023, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật Căn cước công dân gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Về vấn đề này, Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh đã trao đổi với Tổng cục Thuế và Tổng cục Thuế khẳng định: không có chủ trương cũng như không gửi thư điện tử hay bất kỳ thông báo nào cho người nộp thuế về nội dung nêu trên."

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang đề nghị:

1. Các cá nhân, đơn vị tư vấn không thông qua mạng xã hội để tuyên truyền gửi các thông tin không chính xác liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

2. Việc thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện khi có thay đổi về giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp chưa có Căn cước công dân gắn chíp hoặc đã có Căn cước công dân gắn chíp nhưng Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân cũ chưa hết hạn (vẫn đang sử dụng) thì việc cập nhật có thể thực hiện tại lần thay đổi tiếp theo gần nhất của Doanh nghiệp.

3. Hiện nay, phòng Đăng ký kinh doanh Hà Giang đã triển khai dịch vụ công mức độ 4, các bước thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp từ nộp hồ sơ, tiếp nhận và xử lý cho đến khi nhận kết quả đăng ký kinh doanh tại nhà miễn phí đều thực hiện hoàn toàn tự động trên hệ thống điện tử (không phải nộp bản giấy để đối chiếu, nộp phí trực tuyến). Đề nghị các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư chủ động thực hiện các thủ tục hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên hệ thống điện tử (các thủ tục thực hiện đơn giản và được hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn và văn bản số 35/HD-ĐKKD ngày 16/06/2022 của phòng Đăng ký kinh doanh Hà Giang).

Trong trường hợp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần hỗ trợ nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng, có thể liên hệ để được hướng dẫn, tư vấn (miễn phí) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang - số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Điện thoại: 0988 761137; hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang - số 188, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Điện thoại: 0888 569133 - 0915 273727.

Tác giả: Nguyễn Thị Nga-ĐKKD

Tin khác

Hướng dẫn mới về sử dụng ngân sách chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (2023-08-11 15:32:23)

Cơ quan thuế chính thức quản lý hộ kinh doanh trên bản đồ số tại 5 tỉnh, thành từ tháng 8 (2023-08-08 15:09:14)

TỪ 1/7/2023 HỘ KINH DOANH ĐÃ ĐƯỢC LIÊN THÔNG ĐIỆN TỬ GIỮA ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ (2023-07-20 16:05:52)

Hướng dẫn Công dân, Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Giang. (2022-12-22 15:01:07)

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ (2022-09-21 10:47:02)

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (2022-09-14 09:16:17)

HỖ TRỢ DN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ (2022-08-09 10:05:45)

Hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua cổng thông tin quốc gia về ĐKDN (2022-06-28 14:49:13)

Ra mắt Tổ giúp việc Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh (2022-12-06 10:07:30)

Hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp Hà Giang nâng cao năng lực làm việc và ứng dụng công nghiệp điện tử (2022-04-05 08:27:03)

CÔNG VĂN SỐ 219/SKHĐT-QLĐT NGÀY 11/02/2022 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ V/V ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ (2022-02-14 08:25:04)

Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ Doanh nghiệp, hợp tác xã khó khăn, vướng mắc sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư (2021-11-01 11:01:08)

Đào tạo trực tuyến đấu thầu cơ bản, đấu thầu qua mạng và đấu thầu nâng cao/chuyên sâu (2021-10-08 15:24:56)

Đề nghị Doanh nghiệp, HTX đề xuất, kiến nghị các khó khăn, vướng mắc sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư (2021-08-24 16:43:55)

Hội thảo Bắt tay làm chủ kinh tế đủ đầy (2021-06-23 11:27:35)

Mời tham gia khóa tập huân kinh doanh trực tuyến với google (2021-06-17 08:58:15)

Công ty cổ phần Misa tổ chức Tặng miễn phí 01 năm phần mềm kế toán Online MISA AMIS Kế toán cho doanh nghiệp trong Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số của Bộ TT&TT (2021-06-17 08:48:30)

Một số điểm mới cơ bản của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (2021-06-17 07:59:01)