SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Hoạt động xúc tiến đầu tư

Họp Ban tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2017

2018-12-12 02:32:16
CTTĐT - Chiều 06/10, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp, bàn thống nhất nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2017. Dự họp có các đồng chí thành viên BTC Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2017; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Giang…

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu Kết luận cuộc họp.

 

 Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2017 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 25-26/11/2017 tại Hội trường HĐND-UBND tỉnh Hà Giang, với khoảng 300 đại biểu, bao gồm: Đại biểu Trung ương; các tỉnh; các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước; đại biểu các hệ thống ngân hàng. Theo Kế hoạch, tối ngày 25/11/2017 sẽ diễn ra chương trình Khai mạc không gian văn hóa, giới thiệu, quảng bá sản phẩm thế mạnh của tỉnh, bao gồm 15 gian hàng của các huyện, thành phố; 03 gian hàng không gian văn hóa và trưng bày sản phẩm của tỉnh; 07 gian trưng bày các sản phẩm của doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Địa điểm tổ chức tại Quảng trường 26/3 tỉnh Hà Giang. Chương trình chính thức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh sẽ bao gồm các nội dung chủ yếu: Phóng sự “Hà Giang tiềm năng và cơ hội đầu tư”; giới thiệu Danh mục các dự án thu hút đầu tư; Chương trình đối ngoại; Trao Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Ký biên bản ghi nhớ cam kết đầu tư… Theo báo cáo của cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đến nay, công tác chuẩn bị điều kiện phục vụ tổ chức Hội nghị đã được các Tiểu ban giúp việc tích cực triển khai, bảo đảm tiến độ. Trong đó, tập trung hoàn thiện bộ tài liệu xúc tiến đầu tư; xây dựng phương án trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa của địa phương; công tác bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra Hội nghị. Đặc biệt, Tổ công tác cùng UBND tỉnh các huyện, thành phố đã thống nhất các dự án đưa vào Danh mục tham dự kêu gọi thu hút đầu tư của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, trong đó xác định các dự án tiên phong của địa phương để giới thiệu tới các nhà đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2017. Thông qua Hội nghị, tỉnh Hà Giang sẽ giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư và các chính sách khuyến khích, ưu đãi nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư vào tỉnh, tạo tiền đề để tỉnh tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong tương lai. Hội nghị cũng là dịp gặp gỡ trực tiếp giữa các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế, thúc đẩy hoạt động hợp tác, giao lưu kết nối giao thương giữa doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước…

 

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Ban tổ chức đã tập trung tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2017, về thời gian, thành phần mời dự, địa điểm, công tác tổ chức Hội nghị; chuẩn bị nội dung, tuyên truyền, công tác phục vụ hậu cần trước, trong và sau Hội nghị; giới thiệu những chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư, vấn đề lựa chọn nhà đầu tư; chính sách tín dụng cho nhà đầu tư…  

 

Phát biểu Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị có liên quan, đồng thời yêu cầu cơ quan thường trực, các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Hội nghị rà soát công việc được phân công, đôn đốc triển khai bảo đảm tiến độ; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2017 diễn ra an toàn, tiết kiệm, mang lại hiệu quả thiết thực. Với mục tiêu “Vì Hà Giang phát triển". 

Tác giả: Hồng Minh