SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Danh bạ thư điện tử cơ quan

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA SỞ

2018-12-12 01:53:54
DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA SỞ
DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA SỞ
STT Họ và tên Chức danh Email  Số di động
1
Nguyễn Tiến Lợi
Giám đốc Sở ntloigd.skhdt@hagiang.gov.vn 0913 327 291
2
Nguyễn Minh Văn
Phó giám đốc Sở nmvan.skhdt@hagiang.gov.vn 0913 376 355
3
Trần Thị Thanh Hương
Phó giám đốc Sở ttthuong.skhdt@hagiang.gov.vn 0913 271 538
4
Phạm Duy Hiền
Trưởng phòng TH-QH pdhien.skhdt@hagiang.gov.vn 0948 297 999
5
Hoàng Thanh Đạm
Phó phòng TH-QH htdam.skhdt@hagiang.gov.vn 0986 665 588
6
Phạm Văn Thắng
Phó phòng TH-QH pvthang.skhdt@hagiang.gov.vn 0913 304 377 
7
Sèn Thái An
Chuyên viên stan.skhdt@hagiang.gov.vn 0948 554 999 
8
Nguyễn Thị Loan
Chuyên viên ttloan.skhdt@hagiang.gov.vn 01693293836
9
Nguyễn Hồng Hạnh
Chuyên viên nhhanh.skhdt@hagiang.gov.vn 0915593618
10
Lệnh Hậu Phước
Chánh văn phòng lhphuoc.skhdt@hagiang.gov.vn 0915 035 135
11
Nguyễn Thị Toan
Phó chánh văn phòng nttoan.skhdt@hagiang.gov.vn 0125 783 888
12
Dương Thị Hoa
Phó chánh văn phòng dthoa.skhdt@hagiang.gov.vn 0915 820 576
13
Nguyễn Hương Giang
Cán bộ Văn Thư nhgiang.skhdt@hagiang.gov.vn 0989968168
14
Lý Thị Quyết
Cán bộ văn thư ltquyet.skhdt@hagiang.gov.vn 0946615811  
15
Phạm Ngọc Chung
Lái xe   0979569133
16
Nguyễn Ngọc Rúp
Cán bộ   0915540656  
17
Nguyễn Chí Trí
Trưởng phòng TĐ-GSĐT nctri.skhdt@hagiang.gov.vn 0913 271 299
18
Trương Thị Thu Hằng
Phó phòng TĐ-GSĐT ttthang.skhdt@hagiang.gov.vn 0913 262 323
19
Đinh Thị Kim Thanh
Chuyên viên dtkthanh.skhdt@hagiang.gov.vn 0915703025  
20
Nguyễn Tiến Lợi
Trưởng phòng KT - ĐN ntloi.skhdt@hagiang.gov.vn 0945 663 869
21
Triệu Thị Giang
Phó phòng KT - ĐN ttgiang.skhdt@hagiang.gov.vn 0964 376 688
22
Đào Lệ Mỹ
Phó phòng KT - ĐN dlmy.skhdt@hagiang.gov.vn 0962 191 568
23
Đào Thiên Văn
Cán bộ HĐ dtvan.skhdt@hagiang.gov.vn 0915542838
24
Lê Thị Hà
Cán bộ HĐ ltha.skhdt@hagiang.gov.vn 01239602525
25
Đặng Minh Thu
Trưởng phòng DN-KTTT dmthu.skhdt@hagiang.gov.vn 0919 623 199
26
Phạm Thị Vân Anh 
Phó phòng DN-KTTT ptvanh.skhdt@hagiang.gov.vn 0948 442 288
27
Nguyễn Thị Thu
Chuyên viên ttthu.skhdt@hagiang.gov.vn 0913825006  
28
Lê Thị Quyết
Chuyên viên ltquyet1.skhdt@hagiang.gov.vn 0914796614  
29
Đàm Thị Hải
Trưởng phòng Kinh ế ngành dthai.skhdt@hagiang.gov.vn 0917 076 818
30
Phan Thị Nguyệt
Phó phòng Kinh tế ngành ptnguyet.skhdt@hagiang.gov.vn 0988 761 137
31
Nguyễn Duy Hạnh
Phó phòng KG - VX ndhanh.skhdt@hagiang.gov.vn 0918 299 585
32
Trần Thị Thanh Xuân
Chuyên viên tttxuan.skhdt@hagiang.gov.vn 0988118860
33
Trần Thị Nhung
Trưởng phòng KG-VX ttnhung.skhdt@hagiang.gov.vn 0912 479 707
34
Nguyễn Thị Phương Nhung
Phó phòng KG - VX ntpnhung.skhdt@hagiang.gov.vn 0982 037 597
35
Bùi Thị Kim Oanh
Chuyên viên btkoanh.skhdt@hagiang.gov.vn 0946538569  
36
Khổng Thị Ninh
Chuyên viên ktninh.skhdt@hagiang.gov.vn 01653980215 
37
Đào Thị Thu Loan
Chánh thanh tra Sở dttloan.skhdt@hagiang.gov.vn 0915 934 134
38
Nguyễn Thị Hằng Hải
Phó chánh thanh tra nthhai.skhdt@hagiang.gov.vn 0945 378 138
39
Vũ Nam Hải
Thanh tra viên vnhai.skhdt@hagiang.gov.vn 0916256757  
40
Nguyễn Quang Trung
Trưởng phòng ĐKKD nqtrung.skhdt@hagiang.gov.vn 0915 553 794
41
Nguyễn Thị Nga
Chuyên viên ntnga.skhdt@hagiang.gov.vn 0888569133
42
Khuất Hồng Vân
Chuyên viên khvan.skhdt@hagiang.gov.vn 0913271255  
43
Nguyễn Thị Thu Trang
Chuyên viên ntttrang.skhdt@hagiang.gov.vn 0915273727  
44
Phạm Thanh Hòa
Giám đốc TT - XTĐT pthoa.skhdt@hagiang.gov.vn 0969 140 788

Tin khác