SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Hoạt động xúc tiến đầu tư

UBND tỉnh sẽ đối thoại, trao đổi về chính sách đất đai đối với các DN, HTX khi thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2019

2019-07-01 16:45:40
Nhằm tạo sự gần gũi, thân thiện để doanh nghiệp, HTX cởi mở, tích cực trao đổi, kiến nghị, hiến kế trên tinh thần xây dựng và phát triển chung của tỉnh; tạo môi trường đầu tư kinh doanh, thân thiện, hấp dẫn. Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 101/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị đối thoại, trao đổi chính sách về đất đai đối với các doanh nghiệp, HTX khi thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Hội nghị dự kiến tổ chức trong tháng 4.2019. Thông qua đối thoại, lãnh đạo tỉnh muốn nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, HTX khi tiếp cận đất đai để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, đồng thời có chỉ đạo kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phù hợp với điều kiện của tỉnh theo quy định của phát luật…

Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn Kế hoạch 101/KH-UBND.

 

Tác giả: Báo Hà Giang