SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Bản tin ngành

Sở KH&ĐT: Tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

2019-07-01 16:30:10
Sáng 13/6, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Viện đào tạo và phát triển quản lý DVL EDU tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ đấu thầu qua mạng và Ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu cho hơn 120 học viên là cán bộ, công chức viên chức thuộc các Sở, ban, ngành, ban quản lý dự án; các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 Toàn cảnh buổi tập huấn

Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được giảng viên thuộc Cục quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn những nội dung quan trọng của chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng như: Giới thiệu về khung pháp lý cho đấu thầu qua mạng; giới thiệu về Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hành quy trình đăng ký cấp phát Chứng thư số; Đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống... Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, tiện ích của việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu cũng như tăng cường nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đấu thầu; nâng cao năng lực tổ chức, triển khai của các chủ đầu tư tại ban quản lý dự án nói riêng và các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp nói chung. Đồng thời giúp các học viên thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 120 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2019 và giai đoạn 2020- 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang./.