SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Hướng dẫn thực hiện TTHC

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính

2018-12-12 19:25:25

Công dân, tổ chức, doanh nghiệp khi có nhu cầu được giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang, đề nghị tìm hiểu kỹ các Hướng dẫn có liên quan; thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân, tổ chức, doanh nghiệp khi yêu cầu Sở giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền.
- Các mẫu Hồ sơ liên quan có thể tham khảo và tải xuống từ  Website của Sở theo địa chỉ:skhdt.hagiang.gov.vn  hoặc tìm hiểu mẫu được niêm yết công khai tại các Bộ phận Một cửa và Một cửa liên thông của Sở.
1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:
- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 10 giờ 30
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00
Vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết)
2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:
2.1. Tại Trung tâm giao dịch một cửa:  
- Thẩm định dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn NSNN
- Thẩm định dự án ĐTXD bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA
- Các khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
- Thẩm định kế hoạch đấu thầu
- Cấp giấy chứng nhận đầu tư
+ Địa chỉ: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư
+ Điện thoại: 02193.866256
2.2. Tại Một cửa liên thông 
+ Lĩnh vực: Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
+ Địa chỉ: Phòng Đăng ký kinh doanh, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
+ Điện thoại: 02193.864591
I. QUYỀN CỦA CÔNG DÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP:
1. Yêu cầu được giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang.
2. Đóng góp ý kiến gửi vào Hòm thư góp ý đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc theo địa chỉ chính của cơ quan.
3. Thông báo qua đường dây nóng hoặc khiếu nại, tố cáo những hành vi tiêu cực hoặc gây phiền hà, nhũng nhiễu.
 Số điện thoại đường dây nóng: 0219.3866256, Fax: 0219.3867623
Hộp thư điện tử:  skhdt@hagiang.gov.vn 
Địa chỉ nhận đơn, thư: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang, số: 188, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
II. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP:
1. Khi có yêu cầu được giải quyết thủ tục hành chính, mỗi công dân, tổ chức phải tôn trọng cơ quan hành chính; thực hiện đầy đủ, đúng quy định các TTHC được niêm yết công khai tại Trung tâm Một cửa và Một cửa liên thông.
2. Khi đến giao dịch để thực hiện các thủ tục liên quan phải xuất trình: Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy giới thiệu (trong trường hợp đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp) hoặc Giấy ủy quyền khi nộp hồ sơ; Phiếu trả lời khi nộp bổ sung hồ sơ; Phiếu giao nhận hồ sơ khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
3. Nộp phí, lệ phí đầy đủ (nếu có) theo quy định.   
4. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
5. Trang phục lịch sự; Giữ gìn vệ sinh chung; Không gây mất trật tự, thực hiện văn hóa công sở. Không mang vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, hoá chất độc hại, tài liệu có nội dung phản động, đồi trụy và những hàng hoá cấm tiêu thụ vào cơ quan

 

Tin khác

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1709/QĐ-UBND NGÀY 05/09/2023 CỦA UBND TỈNH (2023-11-13 17:03:37)

Khẩn trương rà soát, xử lý các vướng mắc trong thủ tục hành chính (2023-08-07 08:39:48)

THÔNG BÁO công khai địa chỉ tiếp nhận phảm ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (2021-07-30 08:45:05)

Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (2021-07-29 13:41:10)

THÔNG BÁO VIỆC TIẾP NHẬN, THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG (2021-05-26 14:35:58)

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CÁC BƯỚC LẬP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH, ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Theo Luật Đầu tư năm 2014) (2020-12-30 08:23:59)

MẪU THỰC HIỆN QUY TRÌNH CÁC BƯỚC LẬP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC LĨNH VỰC DU LỊCH, ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Theo Luật Đầu tư năm 2014) (2020-12-30 08:22:58)

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CÁC BƯỚC LẬP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH (2020-12-30 08:21:51)

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẦU TƯ (2020-12-30 08:20:11)

MẪU THỰC HIỆN QUY TRÌNH CÁC BƯỚC LẬP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC LĨNH VỰC THỦY ĐIỆN, ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (2020-12-30 08:20:26)

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2020-11-02 08:11:00)

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công (2022-06-06 15:53:12)