SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Tin hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ ngành kế hoạch năm 2017

2018-12-12 03:43:42
BHG- Chiều 26.12, Sở KH-ĐT tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố.

Báo cáo tổng kết trình hội nghị nêu: Năm 2016, Sở KH-ĐT đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức công bố Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2020, tầm nhìn 2030; xây dựng Đề án xã phát triển toàn diện; Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển bền vững; trình UBND tỉnh phê duyệt 6 dự án quy hoạch; phối hợp với các ngành thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 8 dự án đề cương, nhiệm vụ và dự toán quy hoạch, thực hiện tốt chức năng của cơ quan thường trực về thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch ngành, lĩnh vực theo quy định. Sở KH-ĐT đã phối hợp với các sở, ngành, rà soát, đổi mới hệ thống các chỉ tiêu KT-XH giao kế hoạch năm 2017; tham mưu xây dựng nghị quyết về phát triển kinh tế vùng động lực, gắn với thí điểm phân cấp, ủy quyền một số lĩnh vực quản lý Nhà nước cho các huyện vùng động lực. Trong năm, Sở KH-ĐT quản lý, sử dụng có hiệu quả 28 chương trình, dự án vốn ODA, vận động nguồn vốn ODA cho 4 dự án với quy mô lớn và ảnh hưởng quan trọng đến phát triển KT-XH của tỉnh; triển khai 23 chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài… Những kết quả hoạt động của Sở KH-ĐT góp phần cùng cả hệ thống chính trị, đưa tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2016 đạt 6,5%.

Năm 2017, Sở KH-ĐT tiếp tục tăng cường công tác tham mưu thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước và đầu tư công, đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu giao; đôn đốc các ngành, cấp thực hiện tốt kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức Sở KH-ĐT đạt được thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu năm 2017, ngành KH-ĐT cần làm tốt công tác tham mưu về nguồn lực triển khai các nội dung, chương trình phát triển KT-XH của tỉnh, đặc biệt tham mưu thực hiện đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,5% trong bối cảnh ngân sách chủ yếu dành trả nợ, không có khởi công mới các công trình xây dựng; Sở KH-ĐT phải giữ vai trò đầu mối, rà soát lại việc triển khai đầu tư công; phối hợp với ngành chức năng rà soát, có hướng xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch; chủ đồng trình UBND tỉnh Chương trình Xúc tiến đầu tư 2017. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Sở KH-ĐT cần đổi mới, đột phá trong công tác tổ chức cán bộ, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu gắn với từng công việc cụ thể; thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư4 khóa XII và Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về “Nói đi đôi với làm”…

Tác giả: Thiên Thanh

Tin khác

Cafe khởi nghiệp hà giang (2019-07-01 17:05:14)

Công đoàn và Đoàn thanh niên sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang trao tiền hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn rủi ro (2019-07-01 16:56:44)

Sở Kế hoạch và Đầu tư quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (2019-04-03 07:50:23)

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2018 (2019-04-03 07:44:57)

Công bố Quyết định về công tác cán bộ (2018-12-13 23:36:12)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy (2018-12-13 23:36:27)

Lãnh đạo Sở đi thăm và tặng quà xã Thượng Phùng (2018-12-13 23:36:33)

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ QUY HOẠCH - TỔNG HỢP (2018-12-13 23:36:38)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng (2018-12-13 23:36:43)

PGĐ Sở Nguyễn Minh Văn dự khai giảng tại điểm trường xã Thượng Phùng huyện Mèo Vạc (2018-12-13 23:37:07)

Đồng chí Nguyễn Minh Văn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư dự Lễ Khai giảng năm học mới tại liên trường xã xã Thượng Phùng - Huyện Mèo Vạc (2018-12-13 23:37:13)

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2018 (2018-12-13 23:37:19)

Sở Kế hoạch và Đầu tư quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (2018-12-13 23:37:51)

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư học tập, quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2018-12-13 23:38:01)