SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Bản tin ngành

Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân tỉnh tháng 1 năm 2018

2018-12-12 03:18:40
CTTĐT - Ngày 24/01, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp thường kỳ tháng 01, nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 01; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng 02 năm 2018; xem xét, cho ý kiến vào một số Tờ trình quan trọng của các Sở, ngành. Dự họp có Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành của tỉnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Cục Thống kê; Cục thuế; Cục Hải quan; Ngân hàng Nhà nước; Kho bạc Nhà nước; Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Xín Mần, Hoàng Su Phì;các đơn vị tư vấn xây dựng Quy hoạch điều chỉnh tổng thể phát triển KT - XH huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030… ​

Tại Phiên họp, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) tháng 01, phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2018 . Với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng sự quyết tâm, chủ động của các cấp, ngành, tình hình KT - XH của tỉnh tiếp tục có bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; chủ quyền lãnh thổ, biên giới ổn định; công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh được đẩy mạnh; tính quyết liệt của người đứng đầu có sự chuyển biến rõ nét; công tác thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh đi vào thực chất; công tác Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm chú trọng; quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng và phát triển; chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực... Kết quả tổng hợp, đánh giá nêu rõ: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 946,8 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt hơn 41 triệu USD, tăng 66,4%; Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 200 tỷ đồng, tăng 18,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt hơn 835 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước... Về công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh, trong tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao 442 nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố tổ chức, triển khai phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh công tác đối ngoại. Trong đó có 323 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn; 99 nhiệm vụ đang trong thời hạn triển khai thực hiện. Các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao các ngành đều tập trung tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, qua đó đã góp phần giải quyết kịp thời các vướng mắc ngay tại cơ sở…

Trên cơ sở báo cáo, định hướng của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực chất, khách kết quả đạt được; phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, Quốc phòng - an ninh… Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tích cực nhằm khắc phục dứt điểm hạn chế, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT - XH trong thời gian tới, quyết tâm đạt mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra…

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Bước sang năm 2018, UBND tỉnh đã Ban hành các Chương trình, kế hoạch, Quyết định triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ và Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra trong năm 2018. Đồng chí cũng biểu dương các Sở, ngành, địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018; tổ chức kiểm tra công tác giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT - XH của UBND các huyện, xã, lồng ghép công tác kiểm tra thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chuyên môn cần tập trung đánh giá đầy đủ, rõ nét, cụ thể hơn những ưu điểm, kết quả đạt được theo lĩnh vực ngành phụ trách thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm giao trong thời gian tiếp theo. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung: Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình hành động, Chỉ thị, Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH và dự toán ngân sách năm 2018; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số PAPI; tập trung nâng cao chất lượng công vụ; thực hiện kết nối liên thông đối với một số Sở, ngành trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt kế hoạch tết trồng cây xuân Mậu Tuất năm 2018; quản lý chặt chẽ giá cả và chất lượng hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán; thực hiện các biện pháp chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tập trung kiểm tra an toàn thực phẩm đối với những hàng hóa còn tồn đọng sau Tết; làm tốt công tác thăm và tặng quà các gia đình chính sách, đối tượng xã hội dịp Tết nguyên đán; triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018; tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động du lịch trong dịp Tết nguyên đán; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ quần chúng nhân dân, tạo không khí vui tươi đón chào xuân mới, tạo động lực phấn đầu học tập và làm việc trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động; tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018…

Trong khuôn khổ thời gian theo Kế hoạch, Phiên họp sẽ giành thời gian cho ý kiến vào các Dự thảo Chương trình, Kế hoạch, Tờ trình: Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10-10-2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển KT - XH các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10-10-2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển KT - XH các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Tờ trình số 518/TTr-STC, đề nghị ban hành Quyết định Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Tờ trình số 22/TTr-SGDĐT, đề nghị ban hành Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo; Trưởng phòng, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Tờ trình số 01/TTr-SVHTTDL, về việc ban hành Quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ; Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở Văn hóa, Thể thao và Du lichh; Trưởng, Phó phòng Văn hóa và Thông tin; trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp huyện trên địa bàn tỉnh hà Giang; Tờ trình của Sở Tài nguyên & Môi trường, về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Tờ trình số 33/TTr-STNMT, về việc ban hành Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó trưởng Phòng tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Tờ trình số 4480/TTr-CAT-PA81, về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thọ trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; Tờ trình số 95/TTr-BCH, Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2018; Tờ trình số 18/TTr-STP, về việc đề nghị ban hành Quyết định về việc quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản trong thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh hà Giang; Tờ trình của các huyện, trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH cấp huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Tác giả: Hồng Minh