SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

THÔNG TIN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014

2018-12-12 03:18:05
Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2014 của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 624/QĐ-BTP ngày 21/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), nhằm giúp cán bộ, công chức làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương nắm rõ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc tham mưu, tổ chức triển khai có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, từ ngày 14 - 18/7/2014, Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án “Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện” (GIG) tổ chức 02 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 cho các tỉnh thuộc khu vực miền Trung (tại Huế từ ngày 14 - 15/7/2014) và các tỉnh thuộc khu vực miền Nam (tại Bình Dương từ ngày 17 - 18/7/2014).

Hội nghị có sự tham dự của các đại biểu là cán bộ, công chức làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp cấp huyện thuộc các địa phương ở khu vực miền Trung và miền Nam.

Hội nghị đã tập trung giới thiệu, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các nội dung sau: 1. Giới thiệu khái quát về vị trí, vai trò của công tác thi hành pháp luật, cũng như vị trí, vai trò của công tác theo dõi thi hành pháp luật; các quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đặc biệt là trong bối cảnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 để bảo đảm phù hợp với nội dung và tinh thần của Hiến pháp.

2. Hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó
tập trung vào các nghiệp vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
- Thu thập, tiếp nhận, phân loại và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật;
- Phối hợp và huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
- Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết; tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; tình hình tuân thủ pháp luật;
- Điều tra, khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật;
- Báo cáo tình hình thi hành pháp luật.

3. Giới thiệu những nội dung cơ bản của Kế hoạch theo dõi liên ngành về tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè; xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai Kế hoạch; hướng dẫn các cơ quan ở địa phương trong việc xây dựng, triển khai Kế hoạch, phối hợp theo dõi thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè nói riêng và theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung.

Bên cạnh việc trình bày các chuyên đề nêu trên, các Báo cáo viên của Bộ Tư pháp đã đưa ra nhiều ví dụ minh họa cụ thể có tính thực tiễn cao; trao đổi, thảo luận với các đại biểu về kinh nghiệm triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Hội nghị cũng là cơ hội để các đại biểu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật. Qua đó, Hội nghị đã nhận được sự đánh giá cao, ủng hộ nhiệt tình của các cán bộ, công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật ở các địa phương. Các đại biểu cũng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Dự án “Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện” (GIG) tổ chức các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật./.

Tác giả: Nguồn tin: moj.gov.vn

Tin khác

Đề xuất nới lỏng điều kiện hưởng gói 62.000 tỷ đồng (2020-07-02 14:38:53)

Cùng doanh nghiệp vượt đại dịch Covid-19 (2020-06-30 07:35:27)

Hội nghị kích cầu du lịch nội địa đến với Hà Giang (2020-06-30 07:31:48)

Điều kiện, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 (2020-04-27 07:39:29)

Các ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (2020-04-20 14:55:18)

Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (2020-04-17 07:50:33)

Chính phủ chỉ đạo ban hành các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, giảm tiền điện cho khách hàng (2020-04-17 07:48:50)

Thiệt hại kinh tế của các nước khi kéo dài lệnh phong tỏa (2020-04-15 13:45:10)

Giảm giá điện và giảm tiền điện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch Covid-19 (2020-04-14 14:50:18)

Cố gắng đưa tiền hỗ trợ đến người dân trong tháng 4 (2020-04-14 14:19:23)

Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hà Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 (2020-04-10 08:48:21)

Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp năm 2019 (2020-04-10 08:45:40)

Forbes: Việt Nam có 4 tỷ phú (2020-04-08 08:16:58)

Chính phủ, doanh nghiệp và người lao động cùng chia sẻ khó khăn do dịch Covid-19 (2020-04-06 15:10:50)

Thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” (2020-04-06 15:07:09)

UBND tỉnh nghe báo cáo về Dự án "Phát triển nông thôn bền vững vùng Phìn Hồ từ cây dược liệu và chè bản địa" (2020-04-06 10:57:39)

Triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 (2020-04-06 10:53:58)

Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp (2020-03-05 14:02:21)

Doanh nghiệp cần thể chế thúc đẩy phát triển bền vững (2019-07-01 16:58:01)

180 doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đầu năm (2019-04-03 07:42:02)

Phiên họp toàn thể Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (2019-04-01 11:38:38)

Sửa Luật Doanh nghiệp: "Mở" nhưng phải quản lý được (2018-12-13 23:39:17)

Không thể nghĩ như cũ, làm như cũ nữa! (2018-12-13 23:39:26)

Sớm hoàn thiện danh mục cấm đầu tư, kinh doanh (2018-12-13 23:39:39)

Chính thức công bố kết quả kiểm toán tại Công ty Cổ phần xi măng Hà Giang (2018-12-13 23:40:32)

Khai giảng Khóa học quản lý doanh nghiệp theo triết lý Kaizen và phương pháp 5S của Nhật Bản cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2015. (2018-12-13 23:40:44)

THÔNG BÁO (2018-12-13 23:41:00)

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2016 (2018-12-13 23:41:05)

UBND tỉnh làm việc với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trồng rừng (2018-12-13 23:41:41)