SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

BHG - Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, tinh thần, thái độ phục vụ của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp theo hướng đồng hành và chia sẻ được tỉnh ta xác định là một trong những giải pháp “then chốt” nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh....

PHÓNG SỰ ẢNH

Tập huấn công tác giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm

BHG - Sáng 16.9, Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị T.Ư Đoàn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm cho thanh niên nông thôn đối với cán bộ đoàn