SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

Họp Ban Chỉ đạo ODA và vốn vay ưu đãi tỉnh

Chiều 23.2, tại trụ sở UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo (BCĐ) ODA và vốn vay ưu đãi tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ và tiến độ các dự án ODA năm 2023, triển khai phương hướng năm 2024. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưở...

PHÓNG SỰ ẢNH