SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TỈNH HÀ GIANG

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KẾT NỐI, PHỐI HỢP VỚI CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC CÁC LỚP ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ngày 04/08/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 1671/SKHĐT-XTĐT v/v tổ chức các lớp đào tạo quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2022. Các doanh nghiệp có nhu cầu vui lòng đăng ký theo hướng dẫn tại văn bản để Sở tổng hợ...

PHÓNG SỰ ẢNH

Tập huấn hỗ trợ thanh niên thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên khởi nghiệp

Chiều 6.7, Thành đoàn Hà Giang phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh, Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp BSA và Công ty TNHH Công nghệ thương mại và Dịch vụ du lịch GB Hà Giang tổ chức lớp tập huấn chuyên đề hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2022. Đây cũng là một trong những nội dung nhằm thực hiện Kế hoạch số 16-KH/UBND, ngày 12.1.2021 của UBND tỉnh về đẩy ...